ЗА НАС

При нас можете да усвоите класическа езда, да проверите възможностите си с езда в природата. Така че, ако обичате конете, природата и свободата, моля чувствайте се поканени.

Учредяване на фондацията
Фондация “Балъкчиев” е учредена с решение №20/27.03.2015 год. и вписана в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел със седалище България, гр. Сливен, Промишлена зона.
Предмет на дейност
• Физическа рехабилитация на деца, младежи и възрастни със специални потребности.

Фондация „Балакчиев” е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Създадена е за хора обичащи животните и по специално конете. Фондацията работи и по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства.

Физическа рехабилитация на деца и възрастни със специални потребности.• Социални услуги на деца със специални нужди, отглеждани в семейна среда.• Осигуряване на възможност за извършват двигателна активност на деца, младежи и възрастни.• Лечебна езда и спорт за деца с генетични и онкохематологични заболявания, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и др.

НАШАТА МИСИЯ

Всяко дете се ражда ангел. Всяко дете е специално и притежава дар, който го прави различно и уникално. Ето защо следва да му се даде възможност по естествен начин и в подходяща среда то да открие себе си. Да свети със собствената си светлина и същност.

• Да извършва физическа рехабилитация на деца и възрастни със специални потребности.

• Да предоставя социални услуги на деца със специални нужди, отглеждани в семейна среда.

• Да осигурява възможност на деца, младежи и възрастни да извършват двигателна активност чрез активен спорт.

• Да подпомага дейности, свързани с физическа рехабилитация чрез лечебна езда и спорт, на деца с генетични и онкохематологични заболявания, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и др.